מתן הרשאות במערכת וויקס

במקרים רבים, נרצה לתת הרשאת עבודה לגורם נוסף באתר ה Wix שלנו. 
כבעלי האתר, Wix מאפשרת לנו לשחרר מספר סוגי הרשאות למשתמשים נוספים, כאלו העוזרים לנו בניהול השוטף של האתר. 

השעור ללא תשלום.